Sesabella Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.


 İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu İVP Plaza, Merkez mh. No:234/235 Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcukent, 34197 İstanbul adresli Sesabella Gold’dur.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.


Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sesabella Gold (sesabella) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, sesabella tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, potansiyel müşteri statüsü kapsamında; indirimler, etkinlikler, teklifler ve alışveriş süreçlerimiz hakkında bilgi vermek, Sesabella tarafından sunulan hizmetlerden potansiyel müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Sesabella tarafından sunulan program ve hizmetlerin potansiyel müşterilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Sesabella tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, potansiyel müşteri statünüz kapsamında; indirimler, etkinlikler, teklifler ve kampanya hakkında bilgi vermek, Sesabella tarafından sunulan hizmetlerden potansiyel müştirileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Sesabella tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (2), (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] e-posta adresinden Sesabella’ye iletmeniz durumunda Sesabella talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

» Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 » Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 » Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 » Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 » Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 » 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 » İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

Sesabella’nin sunmuş olduğu akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi almak istemezseniz [email protected] adresine e-posta göndererek sistemden çıkma talebinizi iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.